Co je potřeba vědět?

30.03.2023

Blíží se vaše žádost o důchod nebo jen chcete vědět informace zavčas? Zde je několik bodů, co je dobré vědět. 

1) Současné podnikání či zaměstnání a pobírání rodičovského příspěvku

Důchodový sytém v ČR automaticky pracujícím rodičům započítává do výpočtu důchodu vaše zaměstnání, přivýdělky či podnikání v době pobírání rodičovského příspěvku a to v případě, že bylo odváděno sociální pojištění. Ne vždy je zápočet doby práce výhodný a může vám důchod naopak snížit. V této situaci je vhodné přivýdělky z výpočtu nechat vyškrtnout a nechat započíst dobu pobírání rodičovského příspěvku jako náhradní dobu pojištění. Jedná se zejména o částečné úvazky a podnikání s nižšími výdělky. Vždy je vhodné se informovat při žádosti o důchod co bude pro vás lepší. 

2) Překlopení invalidního důchodu do starobního důchodu

V současné době se invalidním důchodcům v 65 letech automaticky překlápí invalidní důchod do důchodu starobního. Není to ale vždy ideální a je výhodné se o překlopení zajímat. Invalidní důchodci, kteří pracují v době pobírání invalidního důchodu při splnění podmínek na starobní důchod můžou žádat o přepočet důchodu a vylepšit si tak svůj důchod. Zejména se jedná o ty, co dnem nástupu do starobního důchodu ukončují svoje zaměstnání. Ti, co nadále pracují, jsou pracující invalidní starobní důchodci (náš systém v ČR nezná pracujícího starobního a navíc invalidního důchodce),takže je nutné udělat pár kroků z vlastní iniciativy. Jinak o zvýšení důchodu můžete přijít. 

  • Zvýšení starobního důchodu je možné za výdělečnou činnost získanou po 31. 12. 2009. Od 1. 1. 2014 může důchodce, který vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění a jemuž současně odbor sociálního zabezpečení MO vyplácí v plné výši starobní důchod, požádat o zvýšení důchodu vždy, když získá 360 odpracovaných kalendářních dnů. Do 31. 12. 2013 bylo možné žádat o toto zvýšení buď po 2 letech nepřetržité výdělečné činnosti, nebo po jejím skončení. Toto již není vyžadováno, žádat je možné vždy po získání 360 odpracovaných dnů.
  • Na příjemce předčasného starobního důchodu se od dosažení důchodového věku vztahují stejná pravidla jako na starobního důchodce, kterému byl přiznán starobní důchod od dosažení důchodového věku nebo později, uvedená u této služby. To znamená, že poživatel předčasného starobního důchodu může od dosažení důchodového věku vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, tj. podnikat či pracovat, aniž by to mělo vliv na výplatu jeho starobního důchodu. Za 360 dnů takové činnosti může požádat o zvýšení důchodu, které činí 0,4 % výpočtového základu.
  • Navíc invalidní důchodce se zázrakem neuzdraví, ale i nadále může ve starobním důchodu při výkonu zaměstnání nebo podnikání uplatňovat slevu na invaliditu. Jediným krokem je potvrzení trvání slevy na finančním úřadě. Stačí donést potvrzení o invalidním důchodu na finanční úřad a nechat si vystavit formulář č. 25 5458 vzor č. 9 (popř. novější) "Potvrzení o splnění slev na dani a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti". Jedině s tímto tiskopisem může starobní invalidní důchodce uplatňovat slevu na invaliditu nadále.

Stát bohužel automaticky nezapočte výhodnější variantu pro poživatele důchodu, ale pouze jen základní přepočty. Je nutné se zajímat a aktivně se do procesu zapojit. Nenechte se odbýt pracovníky úřadů a nechte si poradit. Chybnými či neúplnými kroky úředníka můžete přijít o několik tisíc. 

Zde je jeden příklad: Osobě byl na základě uplatněné žádosti přiznán předčasný starobní důchod od požadovaného data 4. 2. 2014. Důchodového věku osoba dosáhla dne 8. 4. 2014. Tato osoba pobírala důchod v jeho plné výši a současně s tím po dosažení důchodového věku vykonávala výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění. Dne 20. 11. 2020 požádala o zvýšení starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového věku. Odbor sociálního zabezpečení MO z evidenčních listů důchodového pojištění zjistil, že po dosažení důchodového věku tato osoba získala celkem 378 dnů výdělečné činnosti. Zvýšení důchodu tedy náleží za 360 dnů, 360. den výdělečné činnosti po dosažení důchodového věku byl získán dne 28. 5. 2015. Od 29. 5. 2015 tedy odbor sociálního zabezpečení MO zvýší procentní výměru předčasného starobního důchodu, avšak toto zvýšení doplatí pouze pět let zpětně ode dne uplatnění žádosti o zvýšení, tj. ode dne 20. 11. 2015.

Zdroj:https://portal.gov.cz/sluzby-vs/uprava-vyse-starobniho-duchodu-za-dobu-vydelecne-cinnosti-vykonavane-po-vzniku-naroku-na-tento-duchod-v-soubehu-s-jeho-pobiranim-v-plne-vysi-S10424