Odvody a druhy výdělků

21.08.2020

Každý se za svůj pracovní život setkal nebo setká s nějakým druhem výdělku nebo přivýdělku. Zde je shrnutí, jaké odvody a jaké daně si při různých výdělcích odvádí.

Dohoda o provedení práce - DPP

Nejčastější druh výdělku mezi studenty a rodiči na rodičovské dovolené. Nevýhodou je limit maximálně 300 h za rok u jednoho zaměstnavatele. Dalším mezníkem je limit 10.000 Kč Při dodržení limitu se neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Pokud navíc podepíšete Prohlášení tzv. "růžový papír" není odváděna ani daň z příjmů, protože ji pokryje základní sleva na poplatníka. V případě nepodepsání Prohlášení je navíc stržena záloha daň. Od 29. 7. 2017 už není možné přivydělávat si při evidenci na úřadě práce na základě dohody o provedení práce.

Př. 1.: Paní Anna si vydělává na DPP částku 7.000 Kč/ měsíc. Podepsala prohlášení. Její výplata bude vypočítána takto:

Př.2: Paní Lenka NEpodepsala prohlášení, protože již má jedno podepsané u jiného zaměstnavatele. Její výplata bude vypadat takto:

Jakmile vyděláte 10.001 Kč je nutné odvádět jak zdravotní pojištění, tak i sociální pojištění. Daň z příjmu při podpisu "růžového papíru" bude nižší,ale bude se odvádět. 

Př. 3: Pan Karel chodí na brigádu a vydělá si 12.000 Kč/ měsíc. U zaměstnavatele podepsal prohlášení. Jeho výplata bude vypočítána takto:

Př. 4: Paní Jana vydělala 12.000 Kč / měsíc a NEpodepsala prohlášení u zaměstnavatele. Její výplata bude takto:

Dohoda o provedení činnosti - DPČ

Další možností brigády je DPČ. I zde jsou omezení a limity. Prvním limitem je maximálně 20h / týden u jednoho zaměstnavatele,ale pozor, limit se počítá jako průměr za celou dobu trvání smlouvy v roce. Dalším limitem je částka 3.000 Kč. Do 2.999 Kč není odváděno sociální a zdravotní pojištění. Odvádění daně z příjmu opět závislé na podepsaném "růžovém papíře".

Př. 5: Pan Jan si přivydělává na DPČ za částku 2.990Kč /měsíc. Podepsal prohlášení. Jeho výplata bude taková:

Př. 6: Pan Jan NEpodepsal prohlášení a vydělává 2.990Kč /měsíc. Jeho výplata bude vypočítána takto:

Díky výdělku nad 3000 Kč je nutné počítat s odvody na zdravotní a sociální pojištění. I zde se musí zohlednit podepsání prohlášení a odvod daně. Na následujících příkladech názorná ukázka.

Př. 7: Pan Pavel si přivydělal na DPČ 5.000 Kč/ měsíc. Současně je to jeho jediná brigáda a proto podepsal prohlášení.