Kdo musí a nemusí podat daňové přiznání?

12.02.2020

Kdy NEmusíte podávat daňové přiznání:

 • Jste celý rok zaměstnaní v jednom zaměstnání a nemáte další příjmy v podobě pronájmu nemovitosti nebo nepodnikáte. Zde Vám zúčtují celý rok v práci, ale musíte požádat do 17.2.2020 u účetní v práci a donést veškeré podklady.
 • Sice jste měli více zaměstnaní za celý rok, ale navzájem navazují nebo mezi tím jste nepracovali. Např.: Zaměstnání 1 do 31.3.2019, zaměstnání 2 od 1.4.2019 do 31.8.2019 a Zaměstnání 3 od 1.9.2019 a stále u nich pracujete.Zde musíte donést Potvrzení o příjmech ze všech zaměstnání tomu poslednímu zaměstnavateli a on Vám provede roční zúčtování. Požádat musíte do 17.2.2020 a donést všechny podklady.
 • Měli jste celý rok zaměstnání, kde jste podepsali prohlášení (růžový papír) a současně jste chodili na brigádu/y kde Vám srazili srážkovou daň a současně nemáte jiné příjmy z podnikání či pronájmu.
 • Celý rok jste na rodičovské dovolené a nemáte jiný příjem než rodičovský příspěvek.I když jste v průběhu roku přecházeli z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpali mezi přechodem dovolenou, nemusíte podat přiznání, ale můžete požádat o vyúčtování v práci u zaměstnavatele do 17.2.2020, pokud i nadále jste u něj na rodičovské dovolené.
 • Současná legislativa osvobozuje od daně z příjmů fyzických osob příjmy z příležitostných činností nebo příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 30 tisíc korun. 
 • Sice podnikáte, ale máte to jako vedlejší činnost při zaměstnání. (neplatí to pro podnikatelky na rodičovské nebo při ztrátě). Zde pokud Vaše příjmy nedosáhly více jak 6.000,- a současně Vám vyúčtování provede zaměstnavatel, tak daňové přiznání nemusíte podávat. Ale v případě jakéhokoliv podnikání jste nuceni podat vždy přehledy Zdravotní pojišťovně a Okresní správě sociálního zabezpečení.
 • Pokud máte příjmy pouze ze zahraničí a tyto jsou vyjmuty ze zdanění na základě mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění.
 • Celý rok pobíráte nějaké sociální dávky např. nemocenské, sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti apod., které jsou od daně z příjmu osvobozené.

Kdy MUSÍTE podávat daňové přiznání:

 • Podnikáte. Je jedno jestli jste OSVČ hlavní nebo vedlejší. Přiznání nepodáváte jen v případě, pokud nesplníte nějakou podmínku, kdy se Vás přiznání netýká.
 • Každý, kdo má za kalendářní rok příjmy vyšší než 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, máte povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
 • Pronajímáte byt či dům nebo jinou nemovitost.
 • Omylem jste podepsali prohlášení ("růžový papír") u více zaměstnavatelů současně v jednom měsíci. Tzn.: podepsali jste v práci na HPP prohlášení za celý rok a současně také u druhého zaměstnavatele na brigádě na DPP. Oba zaměstnavatelé Vám uplatnili slevu na poplatníka ve stejný měsíc.
 • Pokud vykážete daňovou ztrátu.
 • Chodíte do zaměstnání a současně na brigádu, kdy je Vám sražena zálohová daň u obou zaměstnavatelů.

Kdy je výhodné podávat daňové přiznání:

 • Celý rok jste chodili po různých brigádách a máte u některého zaměstnavatele sraženou srážkovou daň. Ve většině případů Vám po podání přiznání daň finanční úřad vrátí. Toto platí zejména u studentů nebo maminek na rodičovské dovolené.
 • Měli jste celý rok zaměstnání, kde jste podepsali prohlášení (růžový papír) a současně jste chodili na brigádu/y kde Vám srazili srážkovou daň a současně nemáte jiné příjmy z podnikání či pronájmu (zde je na zvážení kolik jsou Vaše příjmy v součtu a jestli také uplatňujete nějaké pojištění nebo hypotéku)

Co když jsem svůj případ nenašel/nenašla? 

Napište mi na uctarna-personalistika@post.cz a společně to rozklíčujeme.