Mateřská přes "otce dítěte".

12.11.2019

Nemáte nárok na Peněžitou pomoc v mateřství? Splňuje podmínky otec dítěte? Tak čtěte jak získat mateřskou tzv. "přes otce".

Základním předpokladem je splnění těchto podmínek:

 • žadatel (otec/matka) je nemocensky pojištěn (zaměstnání, dobrovolně jako OSVČ)
 • být nemocensky pojištěn minimálně 270 dní (kalendářních) za poslední 2 roky (nemusí být u jednoho zaměstnavatele)
 • OSVČ musí splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Současně musí účast na nemocenském pojištění (ze zaměstnání nebo z podnikání) trvat alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na dávku. 

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřskou) stanoví zákon o nemocenském pojištění (z. č. 187/2006 Sb.). 

Žádost:

 • zaměstnanec/zaměstnankyně podává žádost o PPM přes svého zaměstnavatele (Zaměstnavatel doplní příjmy na dalším formuláři)
 • OSVČ musí žádost sám doručit na svoji příslušnou OSSZ.

Co potřebuji a kdy to vyřídit:

Zaměstnankyně může 6-8 týdnu před očekávaným termínem porodu nastoupit na mateřskou dovolenou. V případě vhodného zaměstnání a výhodnosti platu může nastoupit na mateřskou dovolenou až dnem porodu (v tomto případě se ale krátí počet týdnů na mateřské dovolené!!!). Žádost o PPM vystaví gynekolog-ošetřující lékař na tiskopise Žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Lékař vyplní část A a žena část B. 

Otec dítěte/manžel pokud bude čerpat PPM

 • písemná dohoda, že bude o dítě pečovat, uzavřená mezi ženou/matkou dítěte - v dohodě se uvede den, od něhož bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit (lze přímo na OSSZ).

  Otec dítěte může nastoupit na mateřskou dovolenou po ukončení šestinedělí ženy (6 týdnu po skutečném porodu).

  Jak dlouho se na PPM čeká:

  PPM v případě dodání všech potřebných dokumentů se vyjádří OSSZ do jednoho měsíce. V případě neúplnosti Vás může vyzvat k doplnění nebo žádost zamítnout. 

  Písemné oznámení o druhu vyplácené dávky, její denní výši, výši denního vyměřovacího základu a době, za kterou byla dávka vyplacena, se zasílá současně s výplatou dávky. Oznámení se uvádí formou sdělení příjemci na výpisu z účtu nebo formou sdělení na poštovní poukázce (tzv. zpráva pro příjemce). V případě, že oznámení bude delší než je povolený počet znaků na zprávě pro příjemce, zašle OSSZ písemné oznámení formou dopisu (jde o vydání oznámení v tzv. zkráceném řízení). 

  Kolik PPM činí:

  Pro výpočet výše PPM je nutné zahrnout příjmy za předchozích 12 kalendářních měsíců žadatele. Ve zkratce se jedná o 70% redukovaného denního základu za kalendářní den. Pro orientační výpočet použijte kalkulačku.

  Jak probíhá výplata:

  Dávka se poskytuje 28 týdnů (resp. 37 týdnů, pokud žena porodí dvojčata nebo více dětí). Na peněžitou pomoc v mateřství může maminka nastoupit 8-6 týdnů před očekávaným dnem porodu s tím, že termín nástupu si v tomto rozmezí určí sama. Pokud nenastoupí nebo si neurčí takový den nástupu, počítá se za něj první den 6. týdne před očekávaným dnem porodu. V případě, že by žena chtěla pracovat až do dne porodu, měla by vědět, že může, ale podpůrčí doba se jí od 6. týdne před plánovaným porodem počítá, s tím, že za dny, kdy žena pracuje, nemá na dávku nárok. Po uplynutí doby poskytování peněžité pomoci v mateřství je vyplácení dávky ukončeno. Při její poslední výplatě je na složence (pokud dávka chodí poštou) či ve zprávě pro příjemce (při bankovním převodu dávky) uvedena informace: zánik nároku na dávku dne xx.xx.yyyy. Je důležité vědět, že maminka/otec si pak musí požádat o navazující dávku státní sociální podpory, o rodičovský příspěvek. Tu vyplácí a žádosti vyřizuje pouze ÚP ČR.

  Otec dítěte/manžel

  Nastoupit na peněžitou pomoc v mateřství místo ženy může muž nejdříve po šestinedělí ženy, která porodila, tj. od začátku 7. týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 dní po sobě jdoucích. Dávka se muži poskytuje nejdéle 22 týdnů, popř. 31 týdnů u dvojčat a vícerčat. Do nich se započítává doba, kdy případně pobírala peněžitou pomoc v mateřství matka, kromě prvních 6 týdnů po porodu, kdy dávka náleží výhradně matce

  ČSSZ vyplácí dávky nemocenského pojištění zpětně. Výplatě se provádí na bankovní účet nebo složenkou na adresu bydliště. Výplata složenkou je zpoplatněna částkou 21 Kč (o tento poplatek je pak nižší vyplácená částka).

  Přivýdělky při čerpání PPM:

  Ten kdo čerpá PPM si může jakkoliv přivydělávat. OSVČ nemusí pozastavovat živnost. Zde jsou podmínky pro přivýdělek a současné čerpání PPM:

  • OSVČ může svoji živnost dále provozovat prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracující osoby (manžel/manželka/starší děti). Např.: chod kadeřnictví zajišťuje zástup.
  • Zaměstnanci mohou pracovat na jiné pozici než čerpají dávku PPM Např.: zaměstnanec uzavře novou smlouvu na jinou pozici (HPP/DPP/DPČ) než je původní smlouva. Nebo může uzavřít smlouvu s novým zaměstnavatelem. Pozor na souhlas bývalého zaměstnavatele!!!

  Co si musí žena vyřešit při čerpání PPM otcem:

Pokud čerpá PPM otec,žena přestává být pojištěncem státu! Pro ni to znamená vyřešit si úhradu svého zdravotního a sociálního pojištění. 

Pokud si nebudete stále vědět rady tak mi napište a spolu najdeme vhodné řešení. 

Zdroj: https://www.cssz.cz/web/cz/penezita-pomoc-v-materstvi