Na co myslet po úmrtí příbuzného?

05.03.2023


Praktický seznam, co po úmrtí zařídit

Jsem praktický člověk a musím mít vše pod kontrolou. I při úmrtí je potřeba stát alespoň trochu na zemi a zachovat praktickou stránku věci.

Veškeré první kroky vedou do pohřebního ústavu, vyřešíte veškeré věci ohledně pohřbu. Ale tímto vše nekončí,ale začíná papírování. Snažila jsem se sepsat na co si dát pozor a poradit z vlastní zkušenosti co si pohlídat.

  Stanovený notář k dědictví

  Notář vám je soudně přidělen dle platného rozvru na daný rok. Na stránkách Notářské komory je možné najít dle místa úmrtí kdo vás bude mít na straosti. Odkaz zde: https://www.nkcr.cz/seznam-notaru/rozvrhy-rizeni-o-pozustalosti Notář se ozve vypraviteli pohřbu a nadále řešíte vše potřebné k dědictví s ním. Nemusíte nikam volat, čekejte obálku poštou nebo datovou schránkou (pokud máte zřízenou). Úmrtní list vám zašlou poštou nebo můžete osobně vyzvednout na matrice v místě úmrtí.

A teď situace na co je nutné myslet ještě před dědictvím nebo postupně řešit:

 1. Energie – neleze spotřebovávat energie na pozůstalého. Ihned můžete informovat vašeho dodavatele plynu a elektrické energie a uzavřít smlouvu s dodavatelem energií (vše lze vyřídit elektronicky z domu prostřednictvím stránek dodavatele). Stačí úmrtní list. Pokud očekáváte sporné dědictví a průtahy skrze rodinu a ostatní příbuzné, vypravitel pohřbu by ideálně měl hradit energie dále (pokud je potřeba byt či dům užívat dále manželkou, dětmi, partnerem....) Stejná situace s dodavatelem vody a zpracovatelem odpadních vod.

 2. Příspěvek na péči – informujte vaši referentku o situaci, pozastaví výplatu příspěvku na péči. Stačí telefonicky a určitě vám poradí, jestli je potřeba něco víc.

 3. Smlouvy o nájmu nemovitosti – bydlel zemřelý v pronájmu a byla na něj napsaná smlouva? Je nutné kontaktovat majitele bytu a smlouvu přepsat na pozůstalého nebo nájem ukončit a vystěhovat se.

 4. Smlouvy o půjčkách – bohužel se často setkávám, že si naši starouškové čí příbuzní půjčí u Providentu, Home Credit apod. Zavolejte nebo napište do těchto společností s informací o úmrtí, aby vám za pár dní nepřišla obálka s vymáháním. Dnem úmrtí dochází k pozastavení a zůstatek dluhů přechází do dědictví. Ideální je se společnostmi, spolupracovat a nestrkat hlavu do písku. Dluhy jen tak nezmizí.

 5. Povinnosti vůči státu – výplata starobního nebo invalidního důchodu je automaticky pozastavena. Pro váš klid není na škodu zavolat na Českou správu sociální zabezpečení a informovat o úmrtí. Tady platí pořekadlo- Líná huba, hotové neštěstí.

 6. Povinnost vůči Finančnímu úřadu – pokud zemřelý pracoval, je vhodná spolupráce se zaměstnavatelem a omrknout, zda by bylo výhodné podat přiznání k dani z příjmů a třeba získat zpět daň z příjmů ( tady se nebudu víc rozepisovat, je to zcela individuální a opravdu je vhodné se poradit). Pokud zemřelý vlastnil nemovitost/ti tak po dědictví nezapomenout podat Přiznání k dani z nemovitosti, kdy nabyvatel musí přiznat nabyté nemovitosti a zemřelý je takto očištěn.

 7. Katastr nemovitostí -  nezapomeňte na katastru nemovitostí zrušit případné břemeno/břemena, která byla na zemřelého. 

 8. Banka - po pár dnech od úmrtí je bankovní účet zemřelého zablokován do dědického řízení. Myslete na to.

 9. Svoz odpadu, poplatek za hrobové místo, poplatek za psa – místní poplatky je potřeba řešit na obci/úřadu města. Přepis psa na nového majitele, či přepis hrobového místa.

 10. Osobní doklady – máte povinnost vrátit veškeré doklady zpět – občanský průkaz, řidičský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny. Pokud ze sentimentu si doklady necháte, alespoň zavolejte příslušným institucím. Nebudu nabádat ke lži, ale i toto jsou povinnosti.

 11. Osobní automobil, motocykl apod. - s výsledkem dědického řízení musíte vozidla přepsat dle dědického řízení včetně pojistných smluv.

 12. Podnikání – pokud zemřelý byl podnikatel, vzniká mnoho povinností. Je vhodné oslovit účetní nebo daňového poradce a dořešit tuto skutečnost. Dnem úmrtí nezanikne poplatník daně, ale veškeré povinnosti přechází na rodinu (DPH, zaměstnanci, výplaty....apod.)

 13. Závazky vůči soukromým subjektům – směnky, různé zápůjčky a noční můry dědiců. Tady nezbývá čekat na dědictví a poradit se. Exekutor nepočká, tomu volejte a on se určitě v dědictví ozve. Nedělejte mrtvého brouka!

 14. Sociální dávky – příspěvek na bydlení, různé další příspěvky – informujte úřad a pokud díky úmrtí a ztrátou příjmu manžela/manželky máte nouzi, je nutné o sociální dávky požádat sám. Za určitých podmínek máte nárok na pohřebné. https://www.prispevky.cz/ostatni/pohrebne

 15. Vdovský/vdovecký sirotčí důchod – objednejte se na Českou správu sociálního zabezpečení dle vašeho bydliště, musíte požádat sami. Důchody nejsou automatické. Pracoviště zde: https://www.cssz.cz/kontakty

 16. Vlastní doklady pozůstalého – na základě úmrtního listu vám vystaví nový občanský průkaz se statusem vdova/vdovec pokud máte rodinný stav v dokladech zapsán.

 17. Lékaři – informujte lékaře zemřelého o úmrtí.

 18. Internet, radiotelevizní poplatky, SIPO, paušál na telefon, předplatné novin apod... – zrušit nebo zajistit přepis na manžela/manželku/děti.

 19. Pohledávky - dlužil někdo zemřelému, pokuste se najít smlouvy či směnky a připravte pro notáře.

"Chceš-li dobře splnit svou povinnost, musíš udělat více, než že ji pouze splníš." 

 Bruce Lee herec, mistr a popularizátor bojových umění 1940 - 1973