Péče o příbuzné? Na co máte nárok a co je nutné zařídit?

08.03.2020

Všichni stárneme a časem nastane situace, kdy se chceme postarat o milující babičku, mámu nebo tátu. Nebo jen naše maminka potřebuje chvilku pomoci po vážné operaci. Rodinný rozpočet tím značně utrpí. V tomto článku si shrneme, na co jako zaměstnanec nebo podnikatel máme nárok.

V první řadě je nutné posoudit,jak je náš příbuzný nebo známý závislý na pomoci a na co má nárok. V ČR je pro osoby co potřebují pomoc uzákoněn příspěvek na léči. Jeho schvalování je zdlouhavé a je podmínka mít osobu o kterou se staráme tzv. doma (nesmí být v hospicu,nemocnici a podobných zařízeních). První kroky tedy je nutné,aby osoba, která péči potřebuje podala žádost o poskytnutí příspěvku. Úřad práce žádost prošetří, navštíví nemocného doma a posoudí jeho závislost na pomoci. Stanovují se čtyři stupně závislosti na pomoc osoby blízké. U osob nepříbuzných je nutné sdílet společnou domácnost, u osoby příbuzné tato podmínka neplatí. 

Po stanovení stupně závislosti, úřad práce vydaní rozhodnutí o výši příspěvku pro závislou osobu (nemocného či staršího občana). Příspěvek je poskytován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen zákon o sociálních službách) a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 505/2006 Sb.). Zde se o příspěvku na péči dočtete více: https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci

Jste zaměstnanec nebo podnikatel a budete se starat o osobu blízkou a zůstanete doma maximálně 90 dní

Ošetřujícího lékaře požádáte o dlouhodobé ošetřovné. Dlouhodobé ošetřovné umožňuje rodině zabezpečit dočasnou péči o člena rodiny. Nárok má pojištěnec, který pečuje o osobu, která potřebuje dlouhodobou péči v domácím prostředí. Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné je účast na nemocenském pojištění, a to minimálně 90 kalendářních dní v posledních 4 měsících u zaměstnanců, a minimálně 3 měsíce u OSVČ. Aby vznikl na dlouhodobé ošetřovné nárok, musí být ošetřovaná osoba nejméně 7 dní v hospitalizovaná s předpokladem, že po propuštění bude vyžadovat domácí péče minimálně 1 měsíc. Ošetřovaná osoba musí pečujícímu udělit písemný souhlas s dlouhodobým poskytováním péče. Ošetřovné je poskytováno sociální správou ve stejném režimu jako běžná "neschopenka".
Zaměstnanec se nemusí obávat, že by přišel o své pracovní místo. Ošetřování lze prodloužit až na 90 dní. Výhodou je, že se členové rodiny v péči mohou střídat. Více zde.

Jste zaměstnanec a budete pečovat o osobu blízkou delší čas

Osoba blízká je závislá minimálně ve druhém stupni a pobírá příspěvek na péči. Pokud zvládáte svoje zaměstnání a péči,tak nezbývá než vám pogratulovat a popřát hodně sil. V případě, že jste nuceni dát výpověď a starat se na plný úvazek je vhodné nahlásit se jako osoba pečující a bude za Vás hradit zdravotní pojištění stát. Aby se Vám mohla doba péče plně počítat na "důchod", je nutné tuto skutečnost doložit formulářem Potvrzení prokazující dobu poskytování péče nejpozději 2 roky od úmrtí osoby blízké na Vaši sociální správu a zahájit řízení o vydání rozhodnutí OSSZ/ (PSSZ/, MSSZ Brno) o době a rozsahu péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby, o osobu bezmocnou, o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči. 

Ideální je potvrzení od úřadu práce požadovat každý leden,ať máte jistotu, že budete vedeni u sociální správy správně a nemusíte nepříjemně dokazovat péči později a může se dokonce stát, že Vám nebude uznána při žádosti o důchod.

Jste podnikatel a budete pečovat o osobu blízkou delší čas

Osoba blízká je závislá minimálně ve druhém stupni a pobírá příspěvek na péči. Podnikatel nemusí své podnikání ukončovat a pokud zvládne současně výdělečnou činnost vykonávat, stává se OSVČ vedlejší. Skutečnost,že pečujete o osobu blízkou musíte nahlásit na okresní správu a na svoji zdravotní pojišťovnu, aby vedlejší činnost uznali. Ke svému přehledu pro "sociálku" a zdravotní pojišťovnu při vyúčtování předložíte Potvrzení prokazující dobu poskytování péče. Při běžných výdělcích budete mít výhodu v placení záloh. Nejpozději 2 roky od úmrtí osoby blízké musíte zahájit řízení o vydání rozhodnutí OSSZ/ (PSSZ/, MSSZ Brno) o době a rozsahu péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby, o osobu bezmocnou, o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči.

Jak se pečujícím počítá důchod?

Výpočet je celkem komplikovaný. Tímto tématem se zabývá Mgr. Radka Pešlová na stránkách zde. V odkazu je popis jakým způsobem je vypočítáván starobní důchod v různých situacích péče.


Pokud si nevíte rady, tak se na mě můžete obrátit a pokusím se Vám maximálně pomoci. 

"Láska začíná péčí o ty nejbližší, ty doma." 

                                                                                               Matka Tereza římsko-katolická jeptiška 1910 - 1997