Povinnosti podnikatele na konci roku k uzavření 2019

27.12.2019

Už je to opět tady. Konec roku a s ním nejméně oblíbená činnost podnikatelů. Zde jsou přehledně termíny co kdy musí podnikatel splnit.

31.1.2020 (pátek)

Daň silniční

Termín pro odevzdání a uhrazení daně silniční za 2019. Podnikatelé mající datovou schránku musí odeslat přiznání přes datovou schránku. Ostatní čeká návštěva finančního úřadu.

Daň z nemovitých věcí

Tato daň se týká všech obyvatel (podnikatelů i nepodnikatelů), kteří v roce 2019 nabyli,zdědili,prodali nebo darovali nemovitost (u všech případů,kdy byla zapsána změna v katastru nemovitostí v roce 2019). 

17.2.2020 (pondělí)

Podpis prohlášení a žádost o zúčtování zaměstnanců

Tento den je důležitý pro všechny podnikatele, kteří mají zaměstnance. Zaměstnavatel musí zajistit podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019. V tento den by měli zaměstnanci,kteří o zúčtování požádali donést podklady (úroky z hypoték,uhrazené penzijní pojištění,školkovné apod.)

2.3.2020 (pondělí)

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - za zaměstnance písemně

Termín pro podání písemné formy vyúčtování daně za zaměstnance za 2019.

20.3.2020 (pátek)

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - za zaměstnance elektronicky

Termín pro podání elektronické formy vyúčtování daně za zaměstnance za 2019.

1.4.2020 (středa)

Daňové přiznání daně z příjmů

Termín pro podání daňového přiznání a případnou úhradu daně z příjmů bez daňového poradce. Tento termín se týká i osob, které si daňové přiznání podávají sami např. při souběhu více zaměstnání. V případě vypracování přiznání daňovým poradcem, musíte tuto skutečnost do tohoto termínu doložit.

Vyúčtování srážkové daně za zaměstnance

Termín pro podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019 

1.4. 2020 - 3.8.2020 

Vyúčtování zdravotního pojištění 2019

  • Při podání daňového přiznání do pondělí 1. 4 = podání přehledu zdravotní pojišťovně do pondělí 4. 5. 2020
  • OSVČ, které nemají povinnost podat daňové přiznání, musí podat své zdravotní pojišťovně přehled do 8.4.2020 
  • OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, musí tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna. Daňové přiznání podávají do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pak mají 1 měsíc na podání přehledu zdravotní pojišťovně. Příklad pro rok 2020: do čtvrtka 30. 4. doložit, že daňové přiznání dělá daňový poradce, do středy 1. 7. podat daňové přiznání a do pondělí 3. 8. podat přehled zdravotní pojišťovně.

Vyúčtování sociálního pojištění 2019

  • Při podání daňového přiznání do pondělí 1. 4 = podání přehledu okresní správě do pondělí 4. 5. 2020
  • Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. 4. 2020, posunuje se termín podání Přehledu na 3. 8. 2020. 
  • V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí Přehled podat nejpozději do 31. 7. 2020. 


Podáním posledního formuláře jste splnili povinnosti pro rok 2019. Teď jen vše řádně uschovat a archivovat.

V případě pochybností se na mě můžete obrátit.

Jednotlivé tiskopisy naleznete v sekci Tiskopisy.