Pozor na reklamu na Facebook nebo Google.

21.01.2020

Přemýšlíte,že reklamu na vaše produkty nebo služby či ubytování rozšíříte přes internet? Na co si dát pozor? 

V první řadě je nutné si uvědomit, kde a jak reklamu na své podnikání uveřejním. Nejznámější je Facebook a Google. Jakmile dojde první faktura, přichází okamžik pravdy. Tyto společnosti nemají sídlo v České republice. Facebook má sídlo v Irsku v Dublinu a Google také. Dalšími hojně využívanými službami jsou služby pro poskytovatele ubytování Booking (sídlo Amsterdam v Nizozemsku), Uber a pro prezentaci firmy tvorba webu přes Webnode (sídlo v Zug ve Švýcarsku). Jakmile těmto společnostem uhradíme za poskytnutí služby jakoukoliv částku, stáváme se v našem státě Identifikovanou osobou. 

Dle §6h  zákona o DPH:

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o

a) poskytnutí služby,

b) dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo

c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi. 

Prvním krokem je tedy registrace k Identifikované osobě do 15 dní po tom,kdy nastala skutečnost k registraci (např. 25.9. jsme přijali službu a tedy nejpozději do 15 dní se musíme registrovat). Registraci provedeme prostřednictvím formuláře: Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015 , (25 5104 MFin 5104 - vzor č. 7). 

Z finančního úřadu přijde dopis o registraci DPH. 

Každý měsíc, kdy přijde faktura, vystavíme přiznání k DPH a na řádku 05 (sazba 21%) napíšeme částku z faktury zaokrouhlenou na celé Kč (matematicky) a k tomu se dopočte DPH 21% na stejném řádku,které je zaokrouhleno na celé Kč. 


Přiznání k DPH následně podáváte v ty měsíce,kdy jste reklamu nebo služby provozovali a platili. Např. faktury za Facebook jste obdrželi v květnu,červnu a září. Z toho vyplývá podat přiznání za měsíce květen,červen a září.

U plátců DPH registrace proběhla již dříve. Novou registraci znovu nepodávají a reklamy zahrnou do svých běžných přiznání k ostatním fakturám na řádku 05 společně s řádkem 43 při běžné sazbě 21%.

Termín pro podání DPH a splatnost DPH

Přiznání je nutné podat do 25. následujícího měsíce tzn.: přiznání za květen musím podat a zaplatit do 25.6..