Starobní důchod? A kolik budu mít?

06.01.2020

Někteří se do důchodu těší,jiní by pracovali pořád. Máte do důchodového věku 5 let? Chcete jít do starobního důchodu v roce 2025?  Česká správa sociálního zabezpečení stále nabízí možnost zdarma zjistit orientační výši důchodu.

Jak?

Potřebujete údaje ze všech zaměstnání tzv. Evidenční důchodové listy. Pokud nejste statní archiváři, můžete požádat o zaslání tzv. Informativního osobního listu důchodového pojištění. 

Podání žádosti o informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP)

Občané mohou žádat o informativní osobní list důchodového pojištění (dále jen informativní list):

  • prostřednictvím ePortálu ČSSZ
    • službou Žádost o sestavení informativního osobního listu důchodového pojištění (tuto službu mohou využít majitelé datových schránek, eObčanek (od 1. 7. 2018 nový elektronický občanský průkaz s čipem) nebo uživatelských účtů (jméno, heslo, SMS kód se aktivuje na www.eidentita.cz)
    • vyplněním a odesláním tiskopisu Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (tiskopis lze rovněž vytisknout a odeslat prostřednictvím České pošty)
  • písemně na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5
  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz​​​​​​​
  • datovou zprávou zaslanou do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3

Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení a adresu nebo ID datové schránky, na kterou bude informativní list zaslán.

Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok. Informativní list zašle ČSSZ občanovi do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti (§ 40a zákona č. 582/1991 Sb.).

Důchodová kalkulačka

Ke stažení v prvním souboru je důchodová kalkulačka k vyplnění v počítači a druhý soubor je návod. 

Výpočty jsou orientační,ale ve výsledku je dobré znát v jaké výši se pohybujete. Pokud Vám do důchodu zbývá ještě nějaký pátek,tak se Vám důchod může vylepšit nebo se zajistit jiným způsobem.

V případě dotazů mě můžete kontaktovat.


Zdroj:https://www.cssz.cz/web/cz/duchodova-kalkulacka