Začátek živnosti 3.část DAŇOVÁ EVIDENCE

27.01.2020

Živnost oficiálně založená, pár nákupů proběhlo, pár faktur vydaných a teď jak vše evidovat a zakládat,aby na konci roku stačilo vyplnit daňové přiznání a přehledy pro pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.

Konkrétně o daňové evidenci je psáno v §7b zákona 586/1992 Sb. O daních z příjmů. Není stanoveno jakou má mít podobu a zcela na podnikateli,jak bude své příjmy a výdaje evidovat. Zákon praví:

(1) Daňovou evidencí se pro účely daní z příjmů rozumí evidence pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů. Tato evidence obsahuje údaje o

a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,

b) majetku a dluzích.

V případě drobného podnikání lze daňovou evidenci psát ručně do předtištěného tiskopisu např:

Další možností je využití počítače či tabletu a vytvořit si tabulku vlastní. Nejčastěji ti, co alespoň uživatelsky zvládají počítač, využívají programy nebo aplikace. Na trhu je jich několik a je jen na každém, jak mu program vyhovuje. Základní evidenci zvládnete i v excelovské tabulce. Buď si ji vytvoříte sami nebo vám nabízím předpřipravenou tabulku s vyplněnými vzory a nápovědou. Tabulka je mazatelná a můžete kdykoliv změnit svůj záznam nebo vymazat a začít znovu (např. pro další rok). Na konci tabulky se automaticky sčítají příjmy a výdaje a rovnou vám vypočítává základ daně. Tabulka je vhodná pro 100 řádků zápisů. V každém sloupci v popisku je odkaz na nápovědu co se do daného sloupce vyplňuje.

Zde je náhled jak evidence v mém Excelu vypadá:

Na konci roku jen vše vytisknete a přiložíte k fakturám a uložíte do složky či šanonu.

Po té data můžete smazat a začít znovu další rok. Po prvním roce doporučuji data nechat zkontrolovat a popř. chybky opravit, ať víte čemu se další rok vyvarovat. 

Pro plátce DPH je tabulka malinko odlišná a částky dokladů rozděluje na základ a DPH. Tabulka pro plátce je na dotaz.

Při využití paušálních výdajů doporučuji přesto tabulku vést. Nikdy nevíte kdy na skutečné výdaje bude výhodné přejít.

Paušální výdaje v zákoně pod §t odst 7) ZDP:

(7) Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje, s výjimkou uvedenou v § 12, ve výši

a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1600000 Kč,

b) 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1200000 Kč,

c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600000 Kč,

d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800000 Kč.

Moji tabulku Excel můžete zdarma stáhnout zde:


V případě využití kontroly tabulky a konzultace můžete zakoupit balíček služeb. V balíčku je kontrola správnosti vyplnění daňové evidence, kontrola výpočtu odpisů a jejich uplatnění.  Cena balíčku 250,-