Zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ vedlejší

28.12.2019

Kdo je OSVČ vedlejší? 

Pro uznání podnikání jako OSVČ vedlejší musíme splnit alespoň jednu podmínku:

 • nejčatěji jste osoba, která je zaměstnaná a toto zaměstnání budete vykonávat v souběhu s výdělečnou činností (v případě přechodu ze zaměstnání na živnost půjde o činnost hlavní).
 • máte nárok na výplatu invalidního důchodu.
 • jste osoba, které byl přiznán starobní důchod.
 • jste nezaopatřeným dítětem (dítě do 26 let,které se soustavně připravuje na budoucí povolání)
 • vykonáváte vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, jestliže nejde o vojáky anebo civilní službu.
 • pobíráte peněžitou pomoc v mateřství.
 • pobíráte rodičovský příspěvek.
 • pobíráte z důvodu těhotenství nebo porodu nemocenské dávky, pokud jsou vypláceny z nemocenského pojištění zaměstnanců.
 • osobně pečujete o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost).
 • osobně pečujete o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV bez ohledu na její věk, jestliže je zároveň osobou blízkou anebo alespoň žijete ve společné domácnosti

Jak je to se zálohami na zdravotní pojištění?

 • První rok se zálohy neplatí,ale při vyúčtování se doplatí jednorázově zdravotní pojištění podle dosaženého výdělku.
 • Další roky rozhoduje Váš příjem z předešlého roku.

Např. Paní Veselá je zaměstnaná na hlavní poměr a současně doma podniká jako švadlena. Z první rok si vydělala 50.425 Kč (rozdíl mezi příjmy a výdaji) Zálohy první rok neplatila. Při podání vyúčtování doplatila jednorázově 3.404 Kč (50% z 50.425 Kč = 25.213 Kč a z toho 13,5% je pojistné 3.404 Kč.) Další rok zálohy opět platit nemusí,protože zdravotní pojištění je odváděno již ze zaměstnání. Osoby,za které není odváděno zdravotní pojištění zaměstnavatelem vznikne povinnost záloh 284 Kč. 

A co sociální pojištění?

 • První rok se zálohy neplatí.
 • Další roky rozhoduje Váš příjem z předešlého roku.

U sociálního pojištění je pro platbu pojistného nastaven limit. Pro rok 2019 je 78.476 Kč a pro rok 2020 83.603 Kč (šestinásobek minimální mzdy). Pokud za rok nedosáhneme zisku (příjmy mínus výdaje) většího jak stanovené limity pro daný rok tak povinnost záloh nevzniká.