Sociální a zdravotní pojištění OSVČ hlavní 2020

21.12.2019

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění se opět zvyšují. V posledních letech dochází ke zvyšování často a tato změna se týká velké části podnikatelů. Mimo jiné povinnosti má podnikatel po ukončení roku a to nejpozději do 30ti dnů od lhůty podání daňového přiznání na Finanční úřad také podat tzv. PŘEHLEDY pro zdravotní pojišťovnu a na OSSZ v místě podnikání. 

Pro příklad: daňové přiznání odešlu v řádném termínu do 31.3. Přehledy můžu odnést na zdravotní pojišťovnu a OSSZ až do 30.4. 

Zde máte přehled jak to bude se zálohami od nového roku pro podnikatele OSVČ hlavní:

Zdravotní pojištění:

Minimální záloha pro rok 2019 je 2 208 Kč. Od 1. ledna 2020 se tato záloha zvyšuje na 2 352 Kč. 

První zvýšenou platbu za leden 2020 je tedy nutné odeslat do 10.2.2020 (termín je do 8.2.2020,ale to je sobota). Další platby provádíme pravidelně vždy do 8. dne v měsíci. Únorová záloha je splatná do 9.3.2020 atd.

Pokud zapomeneme trvalý příkaz změnit, tak je nutné rozdíl doplatit v co nejkratší době. Vyhneme se zbytečným sankcím.

Sociální pojištění:

Minimální záloha pro rok 2019 je 2 388 Kč. Záloha pro rok 2020 činní 2 544 Kč. 

Zde máme na změnu příkazu trošku víc času. Při podání přehledu v březnu 2020,nám vzniká povinnost poslat první zvýšenou zálohu za duben tzn. od 1.4. do 30.4. 2020

Jen včasnými platbami se vyhneme placení penále.


Vždy mějte na mysli,že je potřeba překontrolovat trvalé příkazy po podání Přehledu. Ne vždy zůstaneme u minimální zálohy. 

Formulář pro vyúčtování záloh zdravotního pojištění nalezneme u své pojišťovny.

Formulář pro vyúčtování sociálního zabezpečení nalezneme: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-seznam-osvc