Založení živnosti 1.část

05.01.2020

Už Vás nebaví chodit do práce? Myslíte si, že zvládnete vydělávat více ve svém oboru? Nebo naopak máte nápad na něco zbrusu nového a chcete se tomu věnovat oficiálně? 

Prvním krokem by měla být myšlenka finanční bezpečnosti. Než naběhnu na podnikání, mít finance pod kontrolou a neocitnout se v přílišném mínuse. Dobrým přechodným časem je podnikání při práci nebo při rodičovské. Někdy v tomto mezidobí zůstaneme na delší dobu, někdy to vezme rychlejší spád.

CO PRVNÍ ZAŘÍDIT?

Ideální si najít v předstihu kvalitní účetní nebo alespoň prokonzultovat svůj plán podnikat. Řekne Vám, které povinnosti jsou pro vás aktuální a jaký start zvolit. Zda bude lepší firma jako s.r.o. nebo jen OSVČ. Nastíní Vám finanční výlohy do začátku co se týče záloh na pojistném a s čím počítat při vyúčtování na konci roku. 

Při založení OSVČ:

První návštěva je na Živnostenský úřad (adresář zde: https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0056 ). Nemusíte chodit tam, kde máte bydliště, ale můžete přijít na jakýkoliv úřad v ČR. Po zaplacení správního poplatku 1000,- Vás úřednice zaregistruje. Současně by Vám měla nabídnout jednotnou registraci jako OSVČ u zdravotní pojišťovny, u OSSZ a u Finančního úřadu. Vše se děje prostřednictvím Jednotného registračníhu formuláře (aktuání formulář: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/) Pro některé druhy podnikání je nutné doložit vzdělání, praxi nebo odpovědného zástupce tzv. garanta. Doporučuji si to ověřit dříve než na úřad vyrazíte. Vyhnete se nepříjemnostem. 

Dle Vaší živnosti může být i povinnost návštěva hygieny. Zřízení provozovny a mít kolaudační rozhodnutí pokud podnikáte mimo vlastní byt. I zde musíme mít na mysli požární ochranu.  

V dnešní době Vám do schránky nepřijde živnostenský list jako dříve, ale do 5 ti dnů Vás živnostenský úřad zapíše a zašle Vám výpis.

Po týdnu doporučuji obvolat zdravotní pojišťovnu, OSSZ a Finanční úřad, že registrace podnikatele proběhla v pořádku. Z každé instituce by měl přijít dopis o tom,že oznámení obdrželi a seznámí Vás se zálohami na pojistné. (Dopisy schovejte do šanonu k podnikání). 

Po založení živnosti:

Prvním mýtem je,že potřebujete razítko. Omyl, není nikde striktně napsáno, že dokumenty musí být orazítkované. Stačí podpis. Nicméně razítko ulehčuje vypisování některých dokladů např. pokladních a snižuje dohady proč zrovna razítko nemáte.

Teď už jen zbývá vrhnout se do toho. V 2. části vysvětlím, které doklady a kdy musíte vydat. a hlavně co musí Vámi vydané doklady obsahovat.